Treinen in “De Greep”

Na ruim anderhalf jaar stilte op het modelspoor front, is het gelukkig weer mogelijk om zelf iets te organiseren.
Dat gaan we dus ook doen, in Zaandam deze keer. We gaan naar de gymzaal van gymver. Kracht en Vlugheid, (De Greep) deze is gelegen aan de perzikkruidweg hoek leverkruidweg te Zaandam.
Op zaterdag 23 oktober 2021 van 11 tot 17 uur en op Zondag 24 oktober van 11 tot 16 uur staan de deuren open. We zullen de dan geldende Corona regels toepassen op dit evenement, hoe die er dan uit zien en toegepast worden zal nog blijken.
De toegang is gratis, we vragen echter van iedereen een vrijwillige bijdrage om een deel van onze kosten en de zaalhuur te dekken.
Wij hopen al onze volgers en mede hobbyisten daar te mogen ontmoeten.

Tot Oktober, Tot “De Greep”

YouTube
YouTube