Werking UAS.

Onze groep komt voort uit leden en ex-leden van M-track Groep Nederland. Binnen deze groep wordt voor de blok-beveiliging gebruik gemaakt van de isolatie tussen de twee railstaven van de Marklin K-rails. Op een normale module liggen twee sporen de buitenste 2 spoorstaven zijn de massa, de binnenste 2 zijn de schakeldraad voor de beveiliging. Elke as van een wisselstroom loc en wagon is stroom geleidend. Dus elke wagon ook de laatste zal een verbinding maken tussen de linker, spoor-bezet-melding, en de rechter spoorstaaf, massa. Op deze geschakelde massa wordt een monostabiel relais bediend. Dit relais verzorgt de seinpaal rood/groen en wel of geen spanning op een gescheiden deel van de baan, de stopsectie genoemd. De lengte van deze stopsectie = 60 cm.
De loc’s stoppen echter behoorlijk abrubt en de verlichting en andere digitale functies werken niet meer, Märklin heeft hiervoor een schakeling gemaakt die dit euvel verhelpt. Door deze schakeling blijven de functie werkzaam en remt de loc langzaam af op de vooraf ingestelde afrem snelheid. De lengte van deze afremsectie is 1/2 + 5 hele + 2 hele rechte rails samen 7 * 18 + 9 cm = 135 cm. Om nu een basis stopsectie om te zetten naar een afremsectie is het UAS schema ontworpen. deze bestaat uit 4 delen tegenover de standaard Märklin afremsectie 3 delen. De standaard kent een Overgang segment een Afremsegment en een Stopsegment. Als de loc juist is afgesteld zal deze het stop gedeelte niet bereiken want hierop staat en lage spanning die alleen de verlichting gaande houdt.
Bij de UAS (U=uitschakelbaar) is het afremsegment in 2 stukken gedeeld, waarbij het 2de deel samen met het stopsegment de traditionele stopsectie van 60 cm vormen.
Op onderstaande tekening zijn de verschillende delen van de afremsectie met naam en afmeting gegeven.

Een standaard module is 120 cm lang, dus te kort voor een UAS een gewone stopsectie past wel. . Als je een boog of andere korte module aanpast, kun je een standaard rechte module uitbreiden naar een UAS module. De minimale lengte voor de aan te sluiten module is 50 cm.
35 cm voor aanvulling segment A1 en 10 cm overloop plus 5 cm om een goede afscheiding te verkrijgen tussen standaard spoor en afremsectie. Meestal zijn boogmodules hier bij uitstek voor geschikt.
Maar hoe zit dat dan met mijn twee boogmodules die zijn 92 cm lang. Dat moet dus op een andere manier gebeuren. Ik kan dus niet volstaan met een standaard voorloop module die is te kort. Twee bocht modules aan elkaar zijn samen ruim 180 cm dus voldoende voor twee UAS secties (in elk spoor een). Als ik de twee bogen in elke combinatie aan elkaar wil kunnen plaatsen moeten alle twee de sporen op elke module dus alles kunnen. Ze moeten hoofd module en voorloop module kunnen zijn. Schematisch ziet dat er als volgt uit.

Als we eerst de rijstroom bekijken, de rood gekleurde bedrading. Onder op de hoofd draad die de rijspanning ook door voert naar volgende modules. Boven in de tekening, staan de vier verschillende spoor secties. De huidige schakelaar stand toont een werkende stopsectie. Wel of geen UAS wordt bepaald door de UAS schakeling. De schakelaar S2 is een 8polige omschakelaar, (hiervoor is gebruik gemaakt van een ouderwetse printer of VGA schakelaar met veel contacten en 2 of meer standen.) 4 polen gebruikt voor de rijspanning en 4 tbv (Z-schakeling) wel of geen sein/stopsectie. G.P. staat voor Groeneplug dit is een 5 voudige plug. De stekker in G.P1 heeft drie rode draden die naar de schakelaar S2 gaan. Als deze module de hoofd module is blijft deze verbinding bestaan, als dit de voorloop module is wordt deze stekker uit genomen en geplaatst in G.P2 van de hoofdmodule. De pennen 4 en 5 zijn in de plug doorverbonden en maken contact voor relais K1 (zie tek. links onder). Deze drie adres verzorgen de rijspanning op de delen B, C en D. De verschillende delen heben de volgende functie in de op gegeven situatie

Spoor deel benaming
Zie ook tekening
Functie bij UASFunctie bij standaard
stopsectie
Functie bij voorloop
in combinatie met 2de boog
Functie bij standaard
voorloop module
Spoor sectie “A” 30cmDeel van “A2”Deel van stopsectieNormaal spanningNormaal spanning
Spoor sectie “B” 10cmDeel van “A2”Deel van stopsectieSectie “O” overloopNormaal spanning
Spoor sectie “C” 20cmSectie “S”Deel van stopsectieDeel van “A1”Sectie “O” overloop
Spoor Sectie “D” 30cmNormaal spanningNormaal spanningDeel van “A1”Deel van “A1”

Indien de module de hoofd module is dan moet de schakelaar in stand A staan, is de module als voorloop ingedeeld dan staat de schakelaar in stand B. De P-Jck63 is een Jackplug van 6.3mm deze wordt gebruikt tbv de standaard voorloop module dus in combinatie met een standaard 120cm module. De toevoeging T of R staan voor Top of Ring op de Jackplug. De standaard module heeft ook een Z-schakelaar om het sein uit te schakelen deze schakelt de groene draad 16Vac en de SpoorBezetMelding naar het relais of naar de volgende module. Deze twee zijn uiteraard ook op de S2 gekoppeld. De ander twee zijn bestemd voor 2 signalen uit onze Ringleiding S.

De ringleiding S heeft een 8 polige verbinding waarvan op dit moment 6 in gebruik. Hiervoor is een 8 polige ronde DIN stekker gebruikt. Op de module zitten steeds 2 chasisdelen en de verbinding wordt verzorgt door losse kabels. Om mogelijk te maken dat een module zowel de ene als de andere kant op gebruikt kan worden zijn de draden kruislings verbonden
Pen 1 naar Pen 3 toepassing Bezetmelding van volgende module tbv voorsein schakeling. (kleur Zwart)
Pen 3 naar Pen 1 idem andere spoor
Pen 4 naar Pen 5 tbv Sein HP2 (letop afbuiging e.d.) (Kleur Wit)
Pen 5 naar Pen 4 idem andere spoor. Deze twee draden Zwart en Wit zijn ook verbonden met de S2.
Pen 2 naar Pen 2 UAS aan
Pen 8 naar Pen 8 UAS uit
Pen 6 en 7 nog geen toepassing.
Relais K1 is een beveiliging, als het relais wordt bekrachtigd door de verbinding van de groene draad middels GP2.4/5 dan kan de UAS worden aangezet. Als dit relais niet is bekrachtigd wordt zodra de spanning (16Vac) op de baan wordt gezet de UAS eenmalig uitgeschakeld door de diode en condensator aan K1.1

Mocht iemand nog een vraag hebben stel hem alsjeblieft via ons contact formulier deze komt rechtstreeks bij mij binnen.
Met spoorse groet.
Frank Oostrum.

YouTube
YouTube