9) Viaductmodule (in planning)

De viaductmodule bestaat uit een standaard module (120 x 60 cm) plus scenerybak, met op de module drie naast elkaar geschakelde stalen viaducten.

Het viaduct met de naam Gorzendamm is ontworpen in 2017 en bevat drie exemplaren van het aloude Faller-viaduct van 72 cm lengte. Op twee van de viaducten zijn de hoofdsporen gepland. Het derde viaduct bevatte oorspronkelijk een derde spoor. In het uiteindelijke ontwerp zal dit ofwel worden vervangen door een verkeersweg, ofwel zal dit derde viaduct geheel komen te vervallen. Optie is ook nog om de delen van dit derde viaduct aan te sluiten op de beide andere viaducten, die dan worden verlengd naar 108 cm. Of de viaductmodule ooit wordt gebouwd en – zo ja – welke optie het dan wordt? De tijd zal het leren… Achter de viaductmodule is een scenerybak gepland met een heuvelachtig landschap.

YouTube
YouTube