5) Opstelsporen

Onderdeel van het moduleproject vormt een tiental opstelsporen

De opstelsporen bevinden zich normaliter achter de achtergrondplaten.

De 10 sporen op de drie grote bakken 15, 16 en 17 hebben een lengte van plm. 255-270 cm. Later met een 4e bak (bak-18) uit te breiden tot 375-390 cm. Een apart 11e spoor heeft een lengte van 390 cm. Met wissels op een bak van de kolenmijn, kunnen de opstelsporen t.z.t. worden aangesloten op het geplande kolenmijngedeelte.

De opstelsporen kunnen ook zelfstandig fungeren, via een genormeerde M-Track-opzetbakaansluiting.

In principe kunnen de opstelsporen daardoor op elke willekeurige andere module met genormeerde opzetbak-aansluiting worden aangesloten. (Of de hoek waarin de opstelsporen dan staan altijd passend is, is afhankelijk van de situatie ter plekke.) Overgangsbak-19 (120 cm) met smalle lange bak-20 (250 cm) is standaard aangesloten (spoor: 390 cm).

Behalve dat de opstelsporen via bakken 13 en 8 kunnen worden aangesloten op de energiecentrale-module (bak-7), is het ook mogelijk om de opstelsporen via het kleine overgangsbakje-21 direct aan te sluiten op bak-7. Hierdoor wordt de afstand tussen de energiecentrale-module en de opstelsporen flink bekort.

Hieronder een indruk van treinsamenstellingen
bij diverse lengtes van opstelsporen:
Opstellengte van 255 cm: 17 erts/kolenwagens (4 assen, 13,5 cm),
plus 1 grote locomotief.
Opstellengte van 265 cm: 9 rijtuigen (27 cm)
met grote locomotief (23 cm).
Opstellengte van 350 cm: 12 rijtuigen (27 cm)
met grote locomotief (26 cm).
Opstellengte van 350 cm: 22 erts/kolenwagens (4 assen, 13,5 cm),
plus 2 grote S-locs (26 cm).
Opstellengte van 350 cm: 24 ertswagens (B,Lux,Fr; 4 assen, 12,8 cm),
plus 2 grote D-locs (23 cm).
Een trein die langer is dan 350 cm, wordt in principe behandeld als “zeer lange trein”.
Opstellengte van 390 cm: 25 erts/kolenwagens (4 assen, 13,5 cm),
plus 2 grote E-locs (23 cm).

YouTube
YouTube