3) Station Corinnestein

Station Corinnestein is het afsluitende deel van de gehele inbreng

De perrons van station Corinnestein beginnen op de energiecentrale-module. Met de 10 cm overgangsmodule bak-25 kan het station worden ingezet als zelfstandige inbreng. Station Corinnestein is ondergebracht in de vorm van een splitsing. Aan de linkerzijde komen 4 hoofdsporen binnen, aan de achterzijde lopen 2 hoofdsporen de module af.
Aan de rechterzijde verlaten 2 hoofsporen en een 3e spoor onder een roodbruine oude ijzeren boogbrug de module. Vanwege het grootstedelijk karakter en door de aanwezigheid van een derde spoor aan de rechterzijde is station Corinnestein bij uitstek geschikt om te worden verbonden met station Rienacker. (Zie John R)

Het station met 3 perrons is genoemd naar mijn jongste dochter Corinne. (Mijn oudste dochter Käthe had al haar eigen station: de 90 graden-module Käthelitz. Vanzelfsprekend kon een vernoeming naar haar jongere zus niet uitblijven…)
Corinnestein vormt zowel een forenzen station voor het aangrenzende stadsdeel, als een station voor de werknemers in de zware industrie. Op de bakken zullen diverse huizenrijen verschijnen; de arbeiders die in de zware industrie werken en de forenzen moeten tenslotte ook ergens wonen, nietwaar?

YouTube
YouTube