7) Keerlusmodule met gevangenis (in planning)

De keerlusmodule is bedoeld om op de hoofdbaan naar keuze “rond” te kunnen rijden of doorgaand, met aansluiting voor derde spoor en een opzetbak (ontwerp: 2001/2021).

De module kan worden ingezet als een rechte module en als een keerlus. De lengte van het geheel is 180 cm, de breedte is 118 cm. De 4 hoeken van de module aan de bovenzijde en onderzijde zijn 90 graden. De twee hoeken aan de linkerzijde zijn schuin. De vorm van de keerlus is niet symmetrisch, maar is zo gekozen, dat – aan de rechterzijde van een modulebaan geplaatst – de keerlus naar achteren uitsteekt. De keerlus staat op 4 poten en heeft opstaande randen, ter beveiliging van het rijdend materieel. Er is afgezien van bovenleiding.

Plaatsingsmogelijkheden:

  1. In eerste instantie bedoeld om te plaatsen aan de rechter bovenzijde van het moduleproject, aan bak-24 van Corinnestein. In geval van de opstelling met de fly-overmodule, industriebakken 8 en 13, wordt tussen de keerlusmodule (= bak-50) en bak-24 van Corinnestein het overgangsbakje-25 geplaatst.
  2. De keerlusmodule kan ook worden aangesloten aan bak-6 van de Fly-over. In dat geval loopt het derde spoor naadloos door en kan het weglopende spoor via een wisselstraat worden aangesloten op bak-18 van de opstelsporen. De keerlusmodule komt dan in plaats van de kolenmijnmodule, met voor het derde spoor dezelfde mogelijkheden.
  3. De keerlusmodule kan ook stand alone worden gebruikt. Zoals aan de rechterzijde van Corinnestein (aan bak-23) of aan de linkerzijde van de FLy-overmodule (aan bak-1). Elders in de modulebaan kan ook, al moeten de decoders dan apart worden aangesloten.

De scenery bestaat uit gras in verschillende tinten, brede sloten, lage bruggen over water en eenvoudige overweg. Op een los paneel staat een gevangenis (Faller). Wellicht komen in het water krokodillen, die rondjes zwemmen via een kettingbaan onder de plaat van Magnorail (bedoeld voor fietsers).

Er is geen scenery op de module die hoger is dan 3 cm. Dus geen bomen, wel struikjes. Het losse gevangenis-paneel bevat wel enkele bomen. Er zijn 5 demontabele armseinen/DIN5-plug. De wisselaandrijvingen zijn standaard Märklin 7549. Onder de module zitten 4 decoders K83 en 4 standaard PTT-dozen voor de hoofdbaan. Verder 1 PTT-doos voor de opzetbak of opstelsporen. En 1 PTT-doos voor het derde spoor (via deze doos komt o.m. digitale stuurspanning binnen, plus de lichtdraad voor de seinen). Beide inkomende hoofdsporen zijn via K83 en relais (draad aan massa) beveiligd.

YouTube
YouTube