Henry

In Memoriam

Diep bedroefd maar dankbaar voor de extra tijd die hem is gegeven,
is na een lang ziekbed Henry de Wolf, op 7 dec 2022 ons ontvallen.
Henry was lid vanaf het eerste uur.
We zullen Henry, zijn ontwerpen en administratief inzicht enorm missen.
Wij wensen zijn dierbare veel sterkte toe met dit verlies.


Moduleproject in beweging, januari 2021.

Een ambitieus plan dat helaas nooit gerealiseerd zal worden.

Het moduleproject is in 1989 begonnen met de fly-overmodule. Toen Trix rond de eeuwwisseling bouwpakketten met zware industrie-installaties uitbracht, kwam het idee op deze industrie te integreren in het moduleproject.

Het project worden gekenmerkt door een langgerekt meanderende dubbelsporige hoofdbaan. Het geheel telt onder meer 6 splitsingen, 2 stations, enkele keerlussen en veel industriesporen.

De uitvoering is volgens de normen van modulevereniging M-Track, met Märklin K-rail, en een spoorbezetmelding. Het uit te beelden tijdperk is Duitsland in de jaren ‘70/’80, de tijd dat ik op de middelbare school zat en studeerde.

Maar niet alleen het uitgebeelde tijdperk is jaren zeventig/tachtig, ook de gebruikte materialen dateren uit die jaren (of eerder!), zoals K-rail, bruggen, armseinen en bovenleiding van Märklin. De armseinen zijn voor het zicht, de onderliggende beveiliging geschiedt middels relais en/of S88(LocoNet) terugmelders. Momenteel worden wissels en armseinen bestuurd met een laptop.

De eerste zes onderdelen van het project zijn spoor-technisch gezien zo goed als klaar. Alleen de sporen voor de cokesfabriek en de ertsbrug ontbreken nog. Vier onderdelen (de keerlus, de kolenmijn, het viaduct en de driehoek) bevinden zich in een tekentafel-stadium.

Hoewel technisch mogelijk, is het qua scenery niet altijd aan te bevelen modules los in te zetten. Afgezien van station Käthelitz en de opstelsporen, die volledig vrij inzetbaar zijn, zijn daarom bij alle huidige combinaties (= modules 1-6) de modules 2 (Energiecentrale) en 3 (Corinnestein) betrokken. Het totale project bestaat uit de volgende 10 modules:

1) Fly-over (6 bakken)

2) Energiecentrale Kraftwerk DNW (1 bak + 2 bakjes voor laptop en besturingsapparaten)

3) Splitsingsstation Corinnestein (8 bakken)

4) Staalindustrie Heinrichshütte met Cokesfabriek Apollonia (9 bakken)

5) Opstelsporen (7 bakken)

6) Bochtstation Käthelitz (3 bakken)

7) in planning: Keerlusmodule met gevangenis (1 bak)

8) in planning: Kolenmijn Königswolf met in de haven schip Johanna (13 bakken)

9) in planning: Viaduct Gorzendamm (2 bakken)

10) in planning: Driehoekmodule Dreieck (5 bakken)

YouTube
YouTube