FOs06: Olie overslag

Dit is een module in ontwerp. Deze module zou een gecombineerde module moeten worden.
De opzet is om deze module multi inzetbaar te maken, dus zowel als doorgaand spoor, of als keerlus.
Tevens zou ik deze module ook als thuis baan willen kunnen gebruiken.
er zijn dus een aantal zaken waar rekening mee gehouden moet worden.
Hier onder staat een voorlopige tekening van de mogelijkheden.

Olie overslag Versie 8d
Olie overslag overzicht in 3D
YouTube
YouTube